Més resultats

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Política de privacitat

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)* relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Es correspon amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016. Aquesta Llei va entrar en vigor el 25 de maig de 2016, encara que la seva aplicació de manera obligatòria no es farà efectiva fins al 25 de maig de 2018. Dos anys durant els quals les empreses, les organitzacions, els organismes i les Institucions hauran d’anar adaptant-se per al seu compliment.
La present Política de Privacitat estableix els termes en què “El Raconet” usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d’utilitzar el seu lloc web. Aquest blog està compromès amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només s’emprarà d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això aquesta Política de Privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per a assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

Informació que és recollida

El nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom, adreça de correu electrònic o pàgina web. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per a processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació.

Ús de la informació recollida

El nostre lloc web empra la informació amb la finalitat de proporcionar el millor servei possible, particularment per a mantenir un registre d’usuaris, de comandes en cas que aplicació, i millorar els nostres productes i serveis. Només seran enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb informació dels post publicats, resums o newsletters, nous productes i una altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici, quan vostè hagi donat consentiment explícit per a això acceptant la política de privacitat en el formulari de subscripció. Aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment. Mai rebrà correus no desitjats als quals no s’hagi subscrit. No subscrivim als nostres usuaris a la newsletter a través dels comentaris, aquests emails són recollits per la plataforma Wordpress per a poder comentar, però mai els utilitzarem per a altres serveis.

El Raconet està altament compromès per a complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Usem els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per a assegurar-nos que no existeixi cap accés no autoritzat.

Cookies

Una cookie es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per a emmagatzemar-se en el seu ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la cookie serveix llavors per a tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les cookies és que amb elles les web poden reconèixer-te individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat del seu web.

El nostre lloc web empra les cookies per a poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació s’elimina de manera permanent. Vostè pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, aquestes no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament, visites a una web. Vostè pot acceptar o negar l’ús de cookies, no obstant això la majoria de navegadors accepten cookies automàticament perquè serveix per a tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per a declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis.

Enllaços a Tercers

Aquest lloc web pot contenir ellaços a altres llocs que poden ser del seu interès. Una vegada que vostè faci clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre el lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes de privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per a confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

Control de la seva informació personal

En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l’ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web a través d’un correu a l’adreça elraconet.ea@gmail.com. No existeix en la nostra web cap mena de dada fora del seu nom, correu electrònic i la seva pàgina web. En cas que hagi marcat l’opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment.

Aquest blog no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, tret que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial.

El Raconet es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en el moment en el qual es hi hagi un canvi en la legislació vigent.