Més resultats

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Els polígons, què són i com es classifiquen

Que són els polígons?

Els polígons són figures geomètriques planes formades per línies poligonals tancades. Són figures en dues dimensions, per tant, només poden existir en un pla (superfície imaginària infinita i sense curvatura).

Les parts més importants que caracteritzen un polígon són les següents:

 • Costats: Segments que limiten el polígon.
 • Vèrtex: És el punt on convergeixen dos costats.
 • Angle: És l’obertura que formen dos costats amb el seu vèrtex. Es mesura en graus.
 • Diagonal: Segment que uneix dos costats no consecutius.
Les parts d'un polígon

Hi ha moltes formes de classificar els polígons; segons nombre de costats, còncaus i convexos, regulars o irregulars…

A continuació veurem algunes d’aquestes formes de classificació.

Polígons regulars i irregulars

Un polígon regular és aquell que té tots els costats i angles iguals. Això significa que tots els costats tenen la mateixa longitud i tots els angles tenen la mateixa mesura. Els polígons regulars són altament simètrics i tenen patrons repetitius. Alguns exemples de polígons regulars són el quadrat, l’hexàgon regular i el triangle equilàter. Aquests polígons regulars tenen propietats ben definides i són fàcilment reconeixibles per la seva simetria.

Polígons regulars

En canvi, un polígon irregular és aquell que té costats i angles de longituds i mesures diferents. No segueix cap patró específic i pot tenir costats de longituds diferents i angles de mesures diverses. Alguns exemples de polígons irregulars són el rectangle, el rombe, el triangle isòsceles

Polígons irregulars

Els polígons irregulars són més variats i no tenen les mateixes propietats simètriques que els polígons regulars.

Classificació segons costats

Una altra manera de classificar els polígons és segons el nombre de costats que tenen:

 1. Triangle: Un polígon de tres costats.
 2. Quadrilàter: Un polígon de quatre costats.
 3. Pentàgon: Un polígon de cinc costats.
 4. Hexàgon: Un polígon de sis costats.
 5. Heptàgon: Un polígon de set costats.
 6. Octàgon: Un polígon de vuit costats.
 7. Enneàgon: Un polígon de nou costats.
 8. Decàgon: Un polígon de deu costats.
 9. Hendecàgon: Un polígon d’onze costats.
 10. Dodecàgon: Un polígon de dotze costats.
Polígons segons costats

Convexos i còncaus

Un polígon convex és aquell en què tots els angles interiors mesuren menys de 180 graus. En altres paraules, totes les diagonals que es poden traçar, es troben dins de la superfície del polígon.

Un polígon no convex o còncau, és aquell que té almenys un angle interior més gran de 180 graus. Quan es dona aquesta situació, alguna de les diagonals que es poden traçar, es trobaran a l’exterior de la superfície del polígon.

Vídeo resum

A continuació teniu un vídeo amb el resum de les característiques dels polígons que s’han esmentat anteriorment. A més, al final del vídeo, hi ha unes activitats per practicar. Endavant!

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *